YOU ARE HERE: HOMEAntistatické podlahy dle EN 1815

Antistatické podlahy dle EN 1815

Egger - ikona - antistatické

Při chůzi po podlahové krytině, pohybu židlí apod. vzniká mezi podlahou a danou osobou nebo předmětem elektrostatický náboj. Tento elektrostatický náboj může být nebezpečný pro elektronická zařízení, v prostorách s hořlavými materiály a v neposlední řadě obtěžující pro člověka. Kdo by nezažil „kopanec“ elektrostatického šoku…

Podlahové krytiny se s tímto problémem vyrovnávají v zásadě dvěma způsoby. První je uzemnění tohoto náboje. Takovéto systémy podlah bývají relativně drahé a pro běžné použití zbytečně složité. Obvykle kombinují vhodnou podlahovou krytinu, vhodné lepidlo a nějakou vodivou síť, která je pak připojena na uzemnění.

Druhým způsobem je výroba takových podlahových krytin, které minimalizují vznik tohoto náboje. Takové krytiny pak jsou označovány jako antistatické. Dle normy EN 1815 jsou takovými krytinami ty, které negenerují statický náboj nad 2kV.