YOU ARE HERE: HOMELaminátové plovoucí podlahy – užitné třídy

Laminátové plovoucí podlahy – užitné třídy

Užitné třídy vyjadřují, pro jakou zátěž jsou konkrétní laminátové plovoucí podlahy konstruovány. Dělí se do dvou skupin: Na podlahy pro použití v domácnostech a podlahy pro použití i v komerční sféře. Pro domácí použití jsou vhodné třídy 21, 22 a 23. Pro komerční sféru jsou vhodné laminátové podlahy tříd 31, 32 a 33. (Pozn. S technologickým rozvojem dnes prakticky vymizely laminátové plovoucí podlahy s třídou nižší jak 31.)

 

 

Podlahy do bytových prostor

Laminátové podlahy - užitná třída 21 Třída 21 – nízká zátěž (vhodná do ložnic…)
Laminátové podlahy - užitná třída 22 Třída 22 – střední zátěž (vhodná do obývacích pokojů…)
Laminátové podlahy - užitná třída 23 Třída 23 – vysoká zátěž (vhodná do všech mítností v domě)

Podlahy do komerčních prostor

Laminátové podlahy - užitná třída 31 Třída 31 – nízká zátěž (vhodná do hotelových pokojů, jednacích místností…)
Laminátové podlahy - užitná třída 32 Třída 32 – střední zátěž (vhodná do kanceláří, čekáren…)
Laminátové podlahy - užitná třída 33 Třída 33 – vysoká zátěž (vhodná do obchodů, veřejných budov…)

 

Rozdělení laminátových podlah do užitných tříd

Každá laminátová plovoucí podlaha aspirující na některou užitnou třídu, musí splnit všechny požadavky na tuto třídu kladené. Posuzuje se v celkem sedmi zkouškách, které samozřejmě kladou na vyšší užitné třídy vyšší nároky:

  • odolnost proti oděru – odolnost povrchové vrstvy k „prochození“ (AC1-AC5)
  • odolnost proti nárazu – odolnost krytiny k pádu tupého předmětu (IC1-IC3)
  • odolnost proti skvrnám
  • odolnost proti cigaretovému žáru
  • vliv nohou nábytku
  • vliv nábytkových koleček
  • tloušťkové bobtnání – stabilita ve vlhkém prostředí

 

VYHODNOCENÍ DLE ČSN EN 13 329

Stupně použití Domácí Komerční  
  Mírné Obecné Těžké Mírné Obecné  Těžké  
Třída 21 22 23 31 32 33  
Odolnost proti oděru
AC1 AC2 AC3 AC4 AC5
 
Odolnost proti nárazu
IC1 IC2 IC3
 
Odolnost proti skvrnám

4, gr. 1& 2 3, gr.3

5, gr. 2 1& 2 4, gr. 3

EN 438
Odolnost proti
cigaretovému žáru

4

 
Vliv nohou nábytku
Žádné poškození nesmí být
viditelné
EN 424
Vliv nábytkových
koleček
žádná změna vzhledu nebo
poškození nesmí být viditelné
EN 424
Tloušťkové bobtnání 20,0 % 18,0 %