YOU ARE HERE: HOMELaminátové podlahy – druhy vzorů

Laminátové podlahy – druhy vzorů

Dekor laminátových podlah může mít opravdu mnoho podob. Obvykle se však ale jedná o imitace tradičních podlahových krytin (dřevěné podlahy, keramika apod.). Nejčastěji je tak na výběr ze čtyř typů. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná zavedená terminologie, můžete se setkat s různými názvy..

3-lamela / 3-pásový / parketa

Hodně častý je parketový vzor, kdy dekor imituje úzké vlysy. Protože výroba i pokládka takových malých rozměrů by byla zdlouhavá a finančně náročná, je na jednu širší lamelu nanesen dekor, který znázorňuje více (typicky tři) řad těchto vlysů nad sebou.

3-lamela / 3-pásový / parketa

3-lamela / 3-pásový / parketa

1-lamela / 1-pásový / prkno

Dalším častým typem je imitace prkna. V tomto případě je na celé lamele jeden nepřerušovaný vzor a lamela tak imituje jedno velké prkno.

1-lamela / 1-pásový / prkno

1-lamela / 1-pásový / prkno

2-lamela / 2-pásový / půlprkno

Jakýmsi přechodem mezi předchozími dvěma druhy je 2-lamelový vzor, kdy na jedné lamele jsou dva pásy úzkých prken (nebo chcete-li – širokých vlysů).

2-lamela / 2-pásový / půlprkno

2-lamela / 2-pásový / půlprkno

Blok / dlaždice

Pro imitace keramické dlažby se používá vzor, kdy jsou na lamele v jedné řadě za sebou „bloky“ imitující jednotlivé dlaždice.

Blok / dlaždice

Blok / dlaždice