YOU ARE HERE: HOMEPřiznané spáry podlah

Přiznané spáry podlah

Poslední dobou se vzrůstající oblibě těší systém podlah s přiznanou spárou. Jedná se o imitaci dřevěných prken, kdy jsou hrany lamel ofrézované. Taková podlaha pak působí rustikálním dojmem, se kterým jsme se mohli setkávat v roubenkách našich předků.

Výhody přiznaných spár

Samozřejmě zásadní je vzhled těchto podlah. Většina zákazníků o takové podlaze ani nehodlá přemýšlet a ve vzornících na prodejnách tyto laminátové podlahy okamžitě přeskakuje… než je uvidí na vlastní oči položené ve větší ploše. V té chvíly dochází často k výrazné změně priorit.

V-spáry laminátových podlah

V-spáry laminátových podlah

Druhou výhodou, tentokrát praktického rázu, je fakt, že u lamelových podlah vznikají časem drobné spáry. Ty se zanáší a po dlouhém užívání mohou pro někoho působit rušivě. Naopak podlahy s přiznanou spárou s tímto rozhodně problém nemají. Spára je přiznaná a nepůsobí nijak nepatřičně.

Nevýhody přiznaných spár

Přiznaná spára v podstatě žádné nevýhody nemá. V praxi panují v zásadě dvě obavy. Tou první je, že se ve spárách bude usazovat špína. Tou druhou je pak obava, že na takové podlaze bude problém s působením vlhkosti. V obou případech jde o obavy liché. Běžná údržba se nemění. Podlahy je třeba vysávat, případně zametat, stejně pravidelně jako jejich kolegyně se spárami nepřiznanými. Co se týká působení vlhkosti, tak se podlahy s oběma typy hran chovají stejně.

Typy přiznaných spár

Přiznané spáry se dělí na dva základní typy. Dělení je prosté. První je tzv. spára 4V, kdy je lamela vyfrézována na všech čtyřech stranách. Druhý typ je spára 2V, kdy je lamela vyfrézována pouze na dvou delších stranách.

Spára V4 - přiznaná spára na všech čtyřech stranách lamely

Spára 4V – přiznaná spára na všech čtyřech stranách lamely

Spára V2 - přiznaná spára na dlouhých stranách lamely

Spára 2V – přiznaná spára na dlouhých stranách lamely

Posledním typem je spára 4V+1. Jak už název napovídá, jedná se o přiznané spáry na všech čtyřech stranách lamely a k tomu je vyfrézovaná ještě i hrana uprostřed.

Spára 4V+1 – přiznaná spára na všech čtyřech stranách a uprostřed lamely

Spára 4V+1 – přiznaná spára na všech čtyřech stranách a uprostřed lamely